ВЕРХНЬОДНіПРОВСЬКИЙЛИВАРНО - МЕХАНіЧНИЙ ЗАВОД

Найбільший вітчизняний виробник трубопровідної, запірної арматури таз’єднувальних частин до трубопроводів.